• باران که می بارد همه پرنده ها به دنبال سر پناه اند

  اما عقاب برای جلوگیری از خیس شدن بالاتر از ابرها پرواز می کند

  این دیدگاه است که

  تفاوت

  را خلق می کند

 • با دریافت مشاوره و راهکارهای جامع سازمانی از ما

  متفاوت باشید

 • ارائه راهکارهای جامع و یکپارچه

  بر روی انواع دستگاه ها

 • توسعه و راه اندازی سرویس های آنلاین

  طراحی و تولید نرم افزار به سفارش مشتری

 • جهان شما همان است که می بینید

  خوب ببینید

  خوب بیندیشید

  خوب بسازید

  تا ماندگار شوید

اطلاعات فردی
اطلاعات تماس
سوابق تحصیلی
لطفا سوابق علمی و تحصیلی خود را به ترتیب وارد نمایید. جهت اضافه کردن سایر مقاطع از استفاده نمایید.
سوابق شغلی
در صورتیکه قبلا جاهای دیگری نیز مشغول به کار بوده اید یا هنوز هستید، جزییات سوابق شغلی خود را در فرم زیر وارد نمایید. جهت وارد کردن چند سابقه شغلی از کلید استفاده نمایید.
مهارت ها
نگران نباشید، ما انتظار نداریم که شما همه کاره و همه فن حریف باشید. در واقع ما به دنبال افرادی هستیم که حد اقل در یکی از گروه های زیر حرفه ای باشند. مهارتهای خود را در هر گروه بیابید و میزان مهارت خود را بین یک تا 100 مشخص نمایید. ضمنا در صورتیکه مهارتی دارید که در لیست نیست، می توانید با استفاده از کلید آن را به لیست اضافه کنید.
HTML5
CSS3
Plain JavaScript
jQuery
Bootstrap
Backbone
AngularJS
Marionette
Underscore
Handlebars
RequireJS
LESS or SASS
JavaSE
JavaEE
Unity GameEngine
Hibernate
EclipseLink
Spring MVC
Struts
Web Services
REST
C
C++
PHP
NodeJS
Native Android App
IOS Native App
Cordova
jQuery Mobile
MySQL
Oracle
PostgreSQL
MongoDB
OrientDB
OOP
UX Concepts
Design Patterns
MV[C,P] Pattern
Game Development
Business Intelligence
Data Mining
Artificial Intelligence
Secure Coding
Design & Analysis
Team Working
Linux OS
GIT or SVN
پروژه و نمونه کارها
در صورتیکه پروژه ای انجام داده اید و یا در فعالیت علمی خاصی شرکت داشته اید، لطفا جزییات مورد نیاز و نقش خود در آن پروژه یا فعالیت علمی را وارد نمایید. جهت وارد کردن موارد متعدد از کلید استفاده نمایید.
زبانهای خارجی
در صورتیکه با زبانهای غیر از زبان فارسی آشنایی دارید، میزان تسلط خود را مشخص نمایید. جهت وارد کردن موارد متعدد از کلید استفاده نمایید.
شرایط کاری