• باران که می بارد همه پرنده ها به دنبال سر پناه اند

  اما عقاب برای جلوگیری از خیس شدن بالاتر از ابرها پرواز می کند

  این دیدگاه است که

  تفاوت

  را خلق می کند

 • با دریافت مشاوره و راهکارهای جامع سازمانی از ما

  متفاوت باشید

 • ارائه راهکارهای جامع و یکپارچه

  بر روی انواع دستگاه ها

 • توسعه و راه اندازی سرویس های آنلاین

  طراحی و تولید نرم افزار به سفارش مشتری

 • جهان شما همان است که می بینید

  خوب ببینید

  خوب بیندیشید

  خوب بسازید

  تا ماندگار شوید

کاربرد پذیری در نرم افزار

کاربردپذیری را می توان ـ چنانکه گفته اند ـ اصلی ترین مشخصه کیفی محصولات و سیستم های مبتنی بر نرم افزار دانست. چرا که عمده تأکید آن بر ساده سازی کاربری میانجی هایی است که پل ارتباطی انسان و سیستم هستند. اجرای کامل و بدون نقص فعالیتهای طراحی متمرکز بر کاربر و انجام ارزیابی ها و تست های کاربردپذیری، تأثیر راهبردی شدیدی بر پروژه های توسعه محصول دارد. کاربری آسان یک سیستم یا محصول، ضامن بهره وری عملکرد و رضایتمندی کاربران و موفقیت آن است. اگرچه بسیاری از محصولات و سیستم هایی که امروزه به خدمت گرفته می شوند، همچنان به لحاظ کاربردپذیری دچار ضعف های عمده و جدی هستند، اما افق حرکتی برخی صنایع پیشرو، نوید اقبالی گسترده به کاربردپذیری و طراحی کاربرمدار را می دهد. با توجه به اینکه کاربران یک سیستم مهمترین مشتریان آن هستند، استفاده از اصول کاربردپذیری و طراحی کاربرمدار، در پروژه های توسعه ، نه تنها بسیار مفید است، بلکه در آینده ای نه چندان دور امری اجتناب ناپذیر و ضروری خواهد بود. امروزه دیگر ، سازمان های پیشرو در طراحی و توسعه محصولات کاربردپذیر، از ممیزی ظرفیت و قابلیتشان در نهادینه کردن کاربردپذیری و طراحی کاربرمدار دم می زنند. با این توصیف می توان از کاربردپذیری و موضوع های وابسته به آن به عنوان یک مبحث کاربردی رو به رشد یاد کرد که به تدریج در حال بازیافتن نقش کلیدی خویش در طیف گسترده ای از محصولات و سیستم هاست. راه اندازی وب سایتی تحت این عنوان، و انتشار چندین استاندارد بین المللی در حواشی این موضوع، طی سال های اخیر، در کنار برگزاری کنفرانس های سالانه و انتشار کتاب ها و مقالات، جملگی مؤید این امر است.