• باران که می بارد همه پرنده ها به دنبال سر پناه اند

  اما عقاب برای جلوگیری از خیس شدن بالاتر از ابرها پرواز می کند

  این دیدگاه است که

  تفاوت

  را خلق می کند

 • با دریافت مشاوره و راهکارهای جامع سازمانی از ما

  متفاوت باشید

 • ارائه راهکارهای جامع و یکپارچه

  بر روی انواع دستگاه ها

 • توسعه و راه اندازی سرویس های آنلاین

  طراحی و تولید نرم افزار به سفارش مشتری

 • جهان شما همان است که می بینید

  خوب ببینید

  خوب بیندیشید

  خوب بسازید

  تا ماندگار شوید

سامانه نوبت دهی گویا و اینترنتی

گروه بندی خدمات مرکز

تعریف تخصص پزشکان

امکان مشخصی کردن اولویت نمایش

تعریف انواع سرویسهای درمانی
تعریف سازمانهای بیمه گر

تعریف پرسنل مرکز درمانی

 • امکان تعریف سمت
 • امکان تخصیص دسترسی ها

امکان تعریف پزشکان

 • مشخص کردن اولویت نمایش
 • مشخص کردن کد نظام پزشکی جهت پورتال جامع
تعریف تعطیلات عمومی
تعریف تعطیلات پزشک

تعریف تقویم کاری پزشک

 • مشخص کردن شیفت کاری
 • تعیین متوسط زمان هر ویزیت
 • تعریف برنامه هفتگی یاموردی
 • تعیین ساعات وسقف ویزیت پزشک
ایجاد بلک لیست از بیماران بد قول
لغو نوبتها بصورت تکی و دسته ای

تعریف استثنائات بیمه و سرویسهای درمانی

محدود کردن رزرو نوبت به بیماران مخصوص پزشک

ارسال پیامک دسته ای برای بیماران

همگام سازی اطلاعات در نوبت دهی حضوری، اینترنتی و گویا

ارسال پیامک بهنگام لغو نوبتها

برقراری ارتباط با انواع اتوماسیونهای بیمارستانی از طریق وب سرویس

مشخص نمودن تعداد نوبت رزرو برای حالتهای حضوری، اینترنتی، تلفنی

تعریف گروه خدمات
تعریف انواع خدمات

تعریف پزشکان

 • خدمات قابل ارائه هر پزشک
 • سقف نوبت قابل پذیرش
تعریف تخصص پزشکان

تعریف مبالغ

 • قابل پرداخت بیمار
 • قابل ارائه به بیمه
 • درصد هر خدمت برای هر بیمه

تعریف تخفیف دهندگان

مدیریت نوبت دهی

 • نمایش نوبتهای رزرو شده
 • نمایش تعداد نوبت باقیمانده
 • ثبت نوبت جدید بیماران
 • نمایش تعداد نوبت پذیرش شده
 • امکان لغو نوبت گرفته شده
ثبت سند اختتامیه
نمایش کلیه نوبتهای اخذ
 • تلفنی
 • اینترنتی
 • حضوری
 • پذیرش شده
 • مراجعه نکرده

تعریف انواع بیمه پایه و تکمیلی

جستجوی بیمار

 • کد ملی
 • شماره تلفن همراه
 • کد رهگیری
تعریف عنوان علت برگشت صندوق
صندوق

 • ذخیره مشخصات چک
 • ثبت مبلغ برگشتی
 • نمایش کل دریافتی و برگشتی صندوق برای کاربر
 • ثبت مبلغ پرداختی به تفکیک نقدی، کارتخوان وچک
تعریف گروه های کاربری
تعریف سطح دسترسی هر گروه

چاپ لیست نوبتهای اخذ شده بیماران به تفکیک پزشک و تاریخ

لیست برگشتی های صندوق
تهیه لیست و دیسکت بیمه
پذیرش سرپایی

 • چاپ رسید برای بیمار
 • جستجو نسخه پذیرشی قبل
 • ثبت مبلغ پرداختی بیمار و چاپ فیش
 • حذف نسخه پذیرش شده و برگشت مبلغ پرداخت شده بیمار
کارکرد صندق
کارکرد مرکز به تفکیک بیمار

کارکرد مرکز به تفکیک پزشک ، خدمت و بیمه

لیست هزینه های مرکز
لیست اختتامیه صندوق داران

کارکرد مرکز به تفکیک پزشک و خدمت

لیست بدهکاران
لیست تخفیفات ارائه شده

تعریف سطح دسترسی هر کاربر بر روی هر فرم

تعریف کاربران

ثبت هزینه های مرکز

 • ثبت هزینه های مرکز به تفکیک سرفصل هزینه
تنظیم رسید بیمار

تنظیم کلیه فرمهای گزارشات و خروجی های سیستم

تغییر رمز ورود
تهیه فایل پشتیبان
تنظیم فیش صندوق

جستجوی پزشک براساس تخصص

مشخص کردن تاریخ شروع رزرو نوبت

برقراری سامانه پرداخت آنلاین
چاپ آنلاین فیش نوبت دهی

بار گذاری اطلاعات بیمار قبلی بر اساس کد ملی بصورت هوشمند

امکان برقراری ارتباط مستقیم با سرور مرکز درمانی

پیگیری نوبتهای گرفته شده
لغو نوبتهای گرفته شده

مشخص کردن تاریخ پایان رزرو نوبت

ارائه کد رهگیری
مشاهده آنلاین برنامه پزشکان
مستقل از پلت فرم

اعتبار سنجی اطلاعات در سمت سرور و کلاینت

فرآیند ساده و سریع

استفاده از Ajax جهت بار گذاری سریع صفحات

بدون نیاز به ثبت نام

همگام سازی اطلاعات با سایر قسمتها

انتخاب شیفت توسط کاربر

امکان قرائت برنامه کاری پزشک در محدوده زمانی معین

انتخاب سرویس توسط کاربر
انتخاب تخصص توسط کاربر

پیگیری نوبتهای گرفته شده با ارائه کد ملی

امکان کنترل سیستم از راه دور از طریق تماس تلفنی

انتخاب دکتر توسط کاربر
امکان ایجاد بلک لیست

امکان دریافت شماره تماس

 • دریافت از Caller ID
 • اعتبار سنجی شماره موبایل
 • دریافت شماره تلفن همراه از تماس گیرنده
دریافت تاییدیه نوبت از کاربر
دریافت واعتبار سنجی کد ملی
تعیین دفعات ورودی اشتباه

قابلیت تنظیم خواندن اعداد بصورت 2رقمی یا 3 رقمی

ارائه کدرهگیری به تماس گیرنده

قرائت تاریخ و ساعت نوبت انتخابی برای کاربر

مشاهده آمار تماسها

تعیین محدوده نوبت دهی تا چند روز آینده

همگام سازی اطلاعات با سایر سیستمها

امکان ارسال و دریافت اطلاعات با سرور اینترنتی

دریافت کدگذرنامه اتباع خارجی

تعیین مدت زمان انتظار سیستم برای ورودی کاربر

تعیین ساعت شروع و پایان نوبت دهی

لغو نوبت اخذ شده با ارئه کد ملی و پیگیری

در حال حاضر سامانه پورتال نوبتدهی اینترنتی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی و معاونت درمان استان اصفهان با آدرس nobatdehi.mui.ac.ir/portal با امکانات زیر راه

تعریف پزشکان کلیه مراکز تحت پوشش پورتال به صورت متمرکز

تعریف مراکز تحت پوشش پورتال
راهنمای کاربری برای استفاده از پورتال

جستجوی بر اساس یک تخصص و نمایش لیست نوبتهای آزاد پزشکان دارای تخصص انتخاب شده در کلیه مراکز

تعریف خدمات مراکز به صورت متمرکز
تعریف بیمه های مراکز به صورت متمرکز

ارتباط با برنامه هفتگی پزشکان تعریف شده در هر مرکز

لغو نوبت اینترنتی در هر یک از مراکز
انتصاب پزشکان هر مرکز

نمایش مشخصات مراکز و برنامه هفتگی پزشکان

اطلاع رسانی به بیماران از طریق پیامک
پیگیری کلیه نوبتهای اخذ شده در کلیه مراکز

جستجوی بر اساس یک پزشک و نمایش نوبتهای آزاد پزشک انتخاب شده در کلیه مراکز

امکان کنترل بیمارانی که پس از دریافت نوبت و بدون لغو آن، مراجعه نمی‌کنند.

نمایش سوابق مراجعات قبلی برای بیمار

نمایش لیست درمانگاههای عضو پورتال و مشخصات و برنامه هفتگی آنها

امکان لغو نوبت توسط بیمار

انتخاب یک مرکز درمانی و نمایش نوبتهای آزاد پزشکان آن مرکز

نحوه سازماندهى مولفه ها و اجزا، تاثير قابل توجهى در امنيت يك سيستم نرم افزارى خواهد داشت. معمارى خاص بكار رفته در سامانه های نرم افزاری شرکت مهندسی تفاوت موجب شده به لحاظ مسائل امنيتى حائز برجستگى هاى ويژه اى گردند تا بتوانند از پس آزمايش هاى متنوع و جدى امنيتى سربلند بيرون آيد، به برخى جنبه هاى امنيتى متناسب با معمارى سيستم در زير اشاره مى شود :

با توجه به مدل معمارى سيستم، هيچگونه ارتباط مستقيمى ميان كلاينت ها و ديتابيس وجود نداشته و تمامى ارتباطات كلاينت ها از طريق مولفه هاى سرويس گيرنده و سرويس دهنده زيرساخت با سرور انجام مى پذيرد لذا ريسك دستكارى اطلاعات از سوى تهديدهاى بيرونى و داخلى به حداقل مى رسد. در حاليكه در معمارى هاى مرسوم و موجود كلاينت بطور مستقيم درخواست هاى خود را به ديتابيس فرستاده و اين امر پتانسيل دستيابى هاى ناخواسته به اطلاعات را بشدت بالا مى برد.

وجود مكانيزم Caching در مولفه سرويس گيرنده باعث مى شود با ذخيره شدن آخرين اطلاعات لازم استفاده شده در كلاينت و بكارگيري آنها در مراجعات بعدي تا حد زيادي از تعداد رجوع به سرويس دهنده كاسته و ضمن كاهش ترافيك شبكه و افزايش سرعت و بهبود عملكرد ى (Performance) از رد و بدل شدن بى مورد اطلاعات روى شبكه كه با روش های sniffing قابل سرقت خواهند بود جلوگيرى شود.

مولفه هاي سرويس دهنده و گيرنده مسائل امنيتي شبكه را بطور داخلي انجام داده و بدون تكيه بر توانايي سيستم عامل بسياري نكات ضروري را انجام م يدهند. بعنوان مثال مولفه سرويس دهنده و سرويس گيرند ه، بصورت خودكار برخي اطلاعات حساس را بصورت رمز شده (Encrypted) به يكديگر ارسال و دريافت مي كنند.

از دیگر مشخصات فنی نرم افزارهای تولید شده توسط شرکت مهندسی تفاوت میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

Exception Handling
CSRF Attack Proof

Authorization

 • Role Based
 • Time Based
 • IP Based

SQL Injection Proof

Authentication

 • SSO(Single Sign on)
 • Captcha
 • LDAP Support

User Logging
Server Side Session Management
Event Logging

Input Validation

 • Server Side
 • Client Side

XSS Attack Proof
SSL Support
Secure Password Salt And CryptoGraphy

مستقل از سخت افزار
مستقل از سيستم عامل

امنيت بالا در محيط اینترانت و اینترنت

پشتیبانی کامل از استاندارد Internationalization

Persian Date Support

گرفتن خروجی مناسب برای چاپ از روی گزارشات

ارائه خروجی گزارشات بصورت فايل PDF – EXCEL

طراحی شده برای کاربران نامحدود

استفاده و بارگذاری کنترل شده در محیط اینترنت یا اینترانت

پیاده سازی با تکنولوژی JavaEE

استفاده از الگوی طراحی MVC در سمت سرورو کلاینت

Platform Independent
Multi Lingual
80% Script And Style Minifier

آخرين تکنولوژي نرم افزارهاي تحت وب

(Single Page Web Applicatin)

استفاده از ajax جهت بهبود سرعت

تولید تصاویر کم حجم وکوچک از اسناد بصورت اتوماتیک

امکان ارائه خروجی گزارشات بصورت فايل PDF – EXCEL

انعطاف پذیر
Highly Secure

کاملا بومی و تولید شده توسط متخصصان شرکت مهندسی تفاوت

Powerd By PHP

MVC Design Pattern

SEO Fiendly
Under Active Development
Extendable

Easy and Secure File Manager

User Friendly
High Speed

استفاده توزیع شده جهت کارایی بیشتر بر روی چند سرور

Automatic Ajax Navigator

Bootstrap

فشرده ساز اسکریپتها جهت افزایش سرعت

jQuery
jQueryUI
Image Compressor

بدون نیاز به نصب بر روی سیستم کاربران

Thumbnail Generator